Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

RHEINZINK-adatvédelmi nyilatkozat

Köszönjük, hogy érdekli Önt a RHEINZINK-online megjelenése. A weboldalunk segítségével szeretnénk Önnek termékeink tető- és homlokzati alkalmazásaira vonatkozóan értékes információkat átadni, és ezekhez szakmai tanácsadást nyújtani.

Az Ön személyes adatainak a védelmét cégünk komolyan veszi, és szeretnénk, hogy a weboldalunk látogatásakor ebből a szempontból is biztonságban érezze magát. Anyacégünk a  RHEINZINK GmbH & Co. KG, (Bahnhofstr. 90., 45711 Datteln) és leányvállalatai számára a privátszféra megőrzése nagy jelentőséggel bír. Ebből következik, hogy az adatvédelmi törvényi rendelkezéseinek a betartása számunkra magától értetődő. Munkatársaink kötelezve vannak a titoktartásra és folyamatos továbbképzéseken vesznek részt adatvédelmi és adatbiztonsági témákban. A következőkben azt szeretnénk bemutatni, hogyan is védjük az Ön adatait, és hogy mit is jelent az Ön számára, amikor online-ajánlatainkat használja. Természetesen magától értetődik, hogy az adatvédelemre vonatkozó törvények (Németországban a BDSG – Szövetségi Adatvédelmi Törvény, és a TMG – Telemédia Törvény) rendelkezéseit és egyéb adatvédelmi szabályozásokat is betartunk. A RHEINZINK Hungaria Kft. keretében magától értetődően figyelembe vesszük és betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.). az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kertv.) és egyéb magyar és Közösségi vonatkozó jogszabály rendelkezéseit.

Megbízhat bennünk a saját személyes adataival kapcsolatosan!

Az adatok biztonságát a németországi Adatfeldolgozó Központunk garantálja és az esetleges adattovábbítások a leányvállalataink felé a legkorszerűbb kódolt titkosítással történnek.

Hozzáférési adatok

Az internetes oldalainkra való belépéssel a RHEINZINK GmbH & Co KG. olyan hozzáférési adatokhoz jut, amelyek biztonsági okokból elmentésre kerülnek és részünkre, mint weboldal-üzemeltető számára, természetes személyek azonosítását nem teszik lehetővé: 

 • az Ön internet szolgáltatójának a neve
 • az ország, ahonnan Ön felkeresett bennünket
 • a weboldal, amelyről átlinkelt/átlátogatott az oldalunkra
 • a keresőszó, amennyiben Ön valamilyen keresőprogram segítségével jutott el az oldalunkra
 • a konkrét weboldalak, amelyeket Ön nálunk meglátogatott
 • a szoftveres használati eszköz (webes böngésző, operációs rendszer), amellyel Ön hozzánk csatlakozott
 • az adatok, melyeket Ön a weboldalainkról letöltött (pl. PDF- vagy Word-dokumentumok)
 • a látogatásának időtartama
 • a látogatásának pontos dátuma és ideje
 • az Ön IP-címe


Ezeket az adatokat a RHEINZINK GmbH & Co. KG kiértékeli, amely azt teszi lehetővé, hogy az ajánlatainkat és weboldalunkat optimalizálni tudjuk.

Személyes adatok

Bármely a weboldalak használata során tudomásunkra jutott személyes adatot az Infotv. rendelkezései szerint kezelünk. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja hozzánk, ezzel hozzájárulását adja, hogy azt – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – kezeljük.

A személyes adatok olyan információk, amelyek közvetlenül használhatók személyes azonosításra. A BDSG (Szövetségi Adatvédelmi Törvény) 3.§ (1) bek. értelmében ide tartoznak például a név, a levelezési és az e-mail cím. A hozzáférési adatokhoz kapcsolva személyes adatokat mi kizárólag abban az esetben tárolunk el, amennyiben azokat Ön önként megadta számunkra: egy regisztráció alkalmával, kérdőívre válaszolva, ajánlati kiírás esetében, kapcsolati adatokra válaszként, hírlevélre való jelentkezésnél vagy egy online-megrendelés alkalmával. Személyes adatai csak és kizárólag az Ön hozzájárulásával vagy jogilag megalapozott cél érdekében kerülhetnek felhasználásra.

Amennyiben Ön az e-mail címével jelentkezett a hírlevelünkre, úgy a későbbiekben mi – ezen szolgáltatásunkon túlmenően – felhasználhatjuk az e-mail címét más reklám-akciókban is – mindaddig, amíg Ön hírlevelünkről le nem jelentkezik.

Személyes adatok átadása harmadik személy részére

A RHEINZINK GmbH & Co. KG szolgáltatásait egyes területeken általa kiválasztott partnerei révén végzi. Ezekre a partnerekre is az adatvédelmi törvény szigorú rendelkezései vonatkoznak. Ezek számára személyes adatok továbbadása kizárólag az alábbi esetekben történik:

 • megrendelési adatok feldolgozása céljából, pl. az online-megrendelések esetében
 • egyedi esetekben ahhoz, hogy az Ön által igényelt szolgáltatás teljesíthető legyen


A RHEINZINK GmbH & Co KG további információkat (mint pl. az önként megadott érdeklődési kör) nem ad át harmadik fél részére. Állami szervek és hivatalok részére személyes adatokat kizárólag törvényi vagy bírósági kötelezettség esetén adunk át.

Linkek

A weboldalunkon hiperhivatkozások (linkek) találhatók más szolgáltatók, kiváltképpen az együttműködő partnereink weboldalaihoz.  Ezekben az esetekben Ön a mi weboldalunkról közvetlenül lesz továbbítva más szolgáltatók weboldalára.  Ön ezt többek között az URL változásából veheti észre. Amennyiben Ön egy hiperhivatkozás segítségével együttműködő-, vagy médiapartnerünk weboldalára lett továbbítva, úgy ez esetben az Ön személyes adatainak a használata ennek a másik cég adatvédelmi szabályozásának hatálya alá tartozik. Nem vállalhatunk át ezen cégektől felelősséget az adatok bizalmas kezelésével kapcsolatosan, mivel nincsen semmilyen befolyásunk arra vonatkozóan, hogy ezek a cégek az adatvédelmi rendelkezéseket betartják.

Felelősség kizárása a linkeknél

Ha a weboldalunkon (beleértve online-shopunkat is) egy harmadik fél linkjére hivatkozunk, úgy ez esetben kifejezetten az alábbiakat nyilatkozzuk: semmilyen befolyással nem bírunk az átlinkelt oldal megjelenésére és tartalmára vonatkozólag; sem ezen oldalak első internetes aktiválásával, sem a linkünk egy későbbi használatával kapcsolatosan, ez alatt értve az oldalak aktualizálását és kiegészítését is. Továbbá sem a mi számunkra, sem adatszolgáltatónk számára sem lehetséges, hogy az átlinkelt weboldalt tartalmilag vizsgáljuk, továbbá semmilyen befolyásunk sincsen az átlinkelt oldal tartalmára vonatkozóan. Ezúton kifejezetten úgy nyilatkozunk, hogy a harmadik fél oldalának átlinkelt megjelenését és tartalmát nem tekintjük sajátunkénak, és harmadik fél oldalainak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Betekintési- és elállási jog

Amennyiben Ön vagy meghatalmazottja írásban arra kéri fel a RHEINZINK GmbH & Co. KG-t, hogy az Ön személyes adatait helyesbítse, a továbbiakban ne használja, vagy törölje, akkor ezt mi magától értetődően haladéktalanul megtesszük. Ha Ön felhasználóként van regisztrálva a rendszerben, felajánljuk Önnek azt a lehetőséget is, hogy adatait Ön is láthassa, és adott esetben módosíthassa, ill. törölhesse.

Weboldalunk bizonyos szolgáltatásait csak abban az esetben tudja igénybe venni, ha Ön hozzájárult adatainak feldolgozásához és továbbadásához. Ide tartozik mindenekelőtt a prospektus- és információigénylés is. Bármikor ingyenesen kimutatást kaphat a nálunk elmentett adatairól - indoklás megadása nélkül. Bármikor zárolhatja, helyesbítheti és törölheti a nálunk mentett adatait, továbbá megtagadhatja a weboldalunk optimalizálása miatti – névtelenül vagy álnéven végzett – adatgyűjtést és –tárolást. Indoklás nélkül bármikor visszavonhatja az ahhoz adott beleegyezését is, hogy adatait adatgyűjtési vagy adatfeldolgozási célból továbbadjuk. Ezekben az esetekben kérjük, hogy erre vonatkozó szándékát írásban az alábbi címen jelezze:

RHEINZINK GmbH & Co. KG.

Megbízott:    ASB Informationstechnik GmbH

Uwe Breuer

Adatvédelemért felelős megbízott részére

Buschstr. 76.

D-47166 Duisburg

Cookie-k használata Google-Analytics alkalmazás használata miatt

Ez a weboldal Google Analytics-et használ, amely a Google cég („Google”) webelemző szolgáltatása.  A Google Analytics ún. „Cookie”-kat, txt-file-okat használ, melyek az Ön gépén elmentésre kerülnek, és ezáltal lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Azok a Cookie-k által létrehozott weboldal-információk, amelyek az ezen a weboldalon tett látogatásokat tartalmazzák, szabály szerint a Google egy szerverére, az U.S.A-ba kerülnek továbbításra és ott tárolják el őket. Az IP-névtelenség ezen a weboldalon történő aktiválása esetén azonban az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró más tagállamokban az Ön IP-címe a Google által előzetesen (még a továbbítás előtt) lerövidítésre kerül. Csak kivételes esetekben kerül az Ön teljes IP-címe a Google szerverére az USA-ba és lesz csak ott lerövidítve. A Google ezeket az információkat ezen weboldal üzemeltetőjének megrendelésére használja – annak érdekében, hogy a weboldal használatát kiértékelje, riportokat készítsen a weboldalon történt aktivitásról, és hogy további, a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára. A Google Analytics keretén belül a böngészője által közvetített IP-cím nem lesz a Google egyéb adataival összevezetve. Ön a böngésző-szoftvere beállításával megakadályozhatja a cookie-k mentését; de felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal funkcióit nem tudja esetleg teljes mértékben használni. Ezen túlmenően Ön megakadályozhatja a  cookie-k által a generált weboldal használati adatok (beleértve a saját IP-címet is) a Google-hoz való eljutását  és azok feldolgozását, amennyiben Ön az alábbi link alatt található Browser-Plugin-t letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A Google Analytics segítségével történő azonosítást megakadályozhatja, amennyiben az alábbi linkre kattint. Ezáltal egy Opt-Out-Cookie állítható be, amely ezen a weboldalon a jövőben megakadályozza az adatainak az azonosítását: google analytics deaktiválása <a onclick="alert('Google Analytics wurde deaktiviert');" href="javascript:gaOptout()">Google Analytics deaktivieren</a>

További információt a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről a következő helyeken talál: www.google.com/analytics/terms/de.html ill. www.google.com/intl/de/policies/ (Általános Információk a Google Analytics-hez és az Adatvédelemhez.) Szeretnénk továbbá arra is utalni, hogy ezen weboldalon a Google Analytics „gat._anonymizep();” kóddal lett kibővítve, hogy anonimizált IP-címet (ún. IP-Masking-ot) garantáljon.

Ön beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy a cookie-k beépüléséről folyamatosan információt kapjon, és a cookie-k egyenkénti elfogadásáról, vagy alapvető kizárásukról döntsön. Kérjük, e témában további információért tanulmányozza az Ön által használt internet-böngésző software használati utasítását. A cookie-k kizárása azonban weboldalunk használatát is korlátozhatja. A cookie-k nem okoznak kárt a számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

A Google Analytics-et továbbá arra is használjuk, hogy az adatokat az AdWords-ből statisztikai célból is kiértékeljük. Amennyiben Ön ehhez nem járul hozzá, e funkciót a Képernyő-beállítás-manager-ben (http://www. google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktiválhatja.

Mik is azok a Cookie-k?

A cookie-k nagyon kicsi szövegfile-ok (txt-file-ok), melyek az Ön PC-jében tárolódnak, ha Ön a RHEINZINK internetes-portálján böngészik. Kizárólag azt a funkciót töltik be, hogy az Ön PC-je az egy időben csatlakozó más felhasználók PC-jétől megkülönböztethető legyen. A cookie-k használata az internetes portálunk személyre szabott szolgáltatásaihoz elkerülhetetlen. A mi cookie-jaink nem tartalmaznak személyes információkat. A mi szerverünk által generált cookie-kat kizárólag mi tudjuk csak olvasni, más idegen weboldal nem. A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy automatikusan elfogadja a cookie-kat. Amennyiben Ön a cookie-k előnyeit nem szeretné kihasználni, úgy ezt a funkcót a böngészőjében deaktiválhatja.  Ebben az esetben kérjük, hogy vegye figyelembe a böngészője egyéni beállítási lehetőségeit. Természetesen oldalainkat nézheti cookie-k nélkül is. Ez azonban a weboldalunk által nyújtott lehetőségek kihasználásának korlátozásaihoz vezethet.

Veszélyesek a cookie-k?

A cookie-k nem jelentenek veszélyt a számítógépekre. Azok a cégek, amelyek ezt a technológiát használják, ezek révén piackutatási és reklám célból gyűjtenek adatokat. A mi cookie-jaink is kizárólag a fentebb leírt célt szolgálják. Ön a böngészőjét kétféleképpen állíthatja be: vagy elfogadja az internetes oldalaink cookie-jait vagy a cookie-k nélküli verziót használja. Ebben az esetben előfordulhat, hogy az Ön által egyszer már megadott adatok további lekérdezésekhez nem kerülnek elmentésre, így Önnek újból meg kell majd adnia őket.

Cookie-figyelmeztetések

Ha gyakran kap cookie-figyelmeztetéseket, az Ön böngészője valószínűleg úgy van beállítva, hogy minden alkalommal, amikor cookie-t fogad, figyelmeztető üzenetet küld Önnek. Mivel a RHEINZINK internetes portálja minden egyes oldala behívásával egy-egy újabb azonosító cookie-t küld, ez a gyakori figyelmeztetés eléggé zavaró lehet. Ez esetben a böngészőjében ezt a figyelmeztető hivatkozást javasolt kikapcsolni.

Egyéb aktív tartalom (pl. Javascript, ActiveX)

A weboldalakon a Javascript-et, az ActiveX-et vagy egyéb vezérlőket és scriptnyelveket, amelyek végrehajtandó elemeket tartalmaznak, biztonsági okokból akármikor deaktiválhatja a böngészőjéből. A mi weboldalainkon akár Javascript nélkül is navigálhat.

Adatbiztonság

A RHEINZINK technikai és szervezési területen egyaránt alkalmaz biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje az Ön – általunk kezelt – adatait a véletlenszerű vagy szándékos manipulációktól, az elvesztéstől és a törléstől, valamint a jogosulatlan személy általi hozzáféréstől. Biztonsági intézkedéseink a technológia fejlődésének köszönhetőn folyamatosan fejlődnek.

Az Ön személyes adatai Németországban, a RHEINZINK szerverein kerülnek tárolásra.

Kárfelelősség kizárása

Internetes portálunk és online-shopunk használata során keletkezett károk esetében (függetlenül attól, hogy ezek mit eredményeznek), felelősséget csak a jogosult képviselőnk, vezető alkalmazottaink vagy egyéb más megbízottunk súlyos gondatlansága esetén vállalunk. Ez érvényes elő- vagy mellékszerződési kötelezettségek megsértése, engedély nélküli adatkezelésre, valamint a hiányos biztonságból eredő károkra és az azokból származó következmény-károkra is.

Felelősségünk azonban addig a mértékig terjed, amilyen mértékig a keletkezett károk előre láthatóak voltak. Felelősségünk ezen kívül káresetenként 3.000,00 EUR értékig korlátozott.

Az előbbi szabályozások nem érvényesek abban az esetben, ha és amely mértékig a kár abból keletkezett, hogy egy jogosult képviselőnk, vezető alkalmazottunk vagy egy más megbízottunk valamely a szerződés céljának elérése érdekében fontos kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegte. Nem érintettek továbbá a németországi Ptk. 444. §-a szerinti (állapot-) garanciából eredő, alattomos elhallgatás esetében keletkező igények, az élet, a testi és egészségi állapot megsértése esetén, valamint a termékfelelősség alapján keletkező igények.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat végrehajtása és betartása

A RHEINZINK GmbH & Co. KG kötelezi magát arra, hogy – ahogyan ezt korábban leírta – a fent leírtakat az adatvédelemre vonatkozólag betartsa. Amennyiben Önnek a személyeses adatai feldolgozásával kapcsolatosan kérdései merülnek fel, ez esetben az adatvédelemért felelős megbízottunkhoz fordulhat, aki felvilágosítást nyújt, javaslatokat tesz, ill. panaszokat fogad:

RHEINZINK GmbH & Co. KG.

Megbízott:    ASB Informationstechnik GmbH

Uwe Breuer

Adatvédelemért felelős megbízott részére

Buschstr. 76.

D-47166 Duisburg

Adatvédelmi kérdésekkel az adatvédelemért felelős megbízottunkhoz e-mailben is fordulhatnak, a következő e-mail címen:  u.breuer(at)asbinfo.de .

Ezen az e-mail címen mindenkor az Ön rendelkezésre állunk abban az esetben is, amennyiben további kérdései merülnének fel az adatvédelemmel, ill. a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan.

Hivatkozás a szerzői- és szomszédos jogainkra

Minden szerzői- és szomszédos jogot, valamint mindenféle egyéb tulajdonjogot fenntartunk magunknak a webportálunk összes oldalára nézve, különös tekintettel azok kialakítására, elrendezésére, tartalmára és az ajánlatokra, értelemszerűen a software-kre és azok tartalmaira vonatkozólag is.

Jogfenntartás

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy itt közölt adatvédelmi szabályaink a szolgáltatásaink változásával, ill. az adatvédelmi törvény változásainak következtében, módosulhatnak. Az adatvédelmi rendelkezések változásáról Önt az Ön által megadott e-mail-címen szükség esetén értesíteni fogjuk, és adott esetben kérhetjük a rendelkezéseinkhez való újbóli hozzájárulását.

Datteln, 2014. október 23.

RHEINZINK worldwide

RHEINZINK-IRODA elérhetősége:
 
Tel.: 00 36 1 305 0022
Fax: 00 36 1 305 0023