Termék nyilatkozatok

IBU-Környezetvédelmi terméknyilatkozat a DIN ISO 14025 Type III és EN 15804 szabvány szerint

Az Építésügyi és Környezetvédelmi Intézet (Institut Bauen und Umwelt – IBU) minősítő testülete már a 90-es évek végén megállapította a RHEINZINK anyagra vonatkozóan, hogy az anyag teljes életciklusának értékelése alapján, a RHEINZINK környezetbarát építési termék, és mint ilyen, megfelel az ISO 14025 Type III követelményeinek. (Környezetvédelmi terméknyilatkozat – Environmental Product Declaration, azaz EPD.) 2013 januárja óta az építőipari fémlemez-gyártók közül az elsők között rendelkezünk az új EN 15804 szabvány szerinti EPD-kkel is – immár az új PATINA LINE, PROTECT LINE és INTERIEUR LINE termékcsoportjainkra vonatkozóan is. Az EN 15804 (Építmények fenntarthatósága. Környezetvédelmi terméknyilatkozat. Építési termékek kategóriáját meghatározó szabályok) szabvány az építési termékek területén szolgál alapvető kategorizálási szabályokkal (PCR) a III-as típusú környezetvédelmi terméknyilatkozathoz, és egységesíti az ökológiai mérleg eredményeinek értékelését, egész Európára vonatkozóan.

Mik is azok a Környezetvédelmi terméknyilatkozatok (EPD-k)?

  • Az EPD-k transzparens módon leírják az egyes építési termékeket, valamennyi tulajdonságukkal együtt, „a bölcsőtől a gyárkapu elhagyásáig”.
  • Az EPD-k egyértelműen orientálják a tervezőket és az építtetőket a környezetbarát, a természeti erőforrásokat kímélő építőanyagok kiválasztásához.
  • Az EPD-k a nemzetközileg összehangolt ISO-szabványokon és az EN európai szabványokon alapulnak.
  • Az EPD-ket független szakemberek vizsgálatain alapulva adják ki, így megbízható és összehasonlítható adatokkal szolgálnak az építőanyagok környezeti hatásaira vonatkozóan.
  • Az EDP-k képzik az alapját az épületek ökológiai értékelésének is, pl. a DGNB minősítési rendszerben, a teljes épület ökológiai mérlege elkészítésének.

Az EPD leírja az építési termékek környezetvédelmi teljesítményét. Célja, hogy elősegítse a környezetbarát és egészséges építés fejlődését. Az EPD tartalmazza mindazokat az alapvető adatokat, amelyek lehetővé teszik az épületek ökológiai értékelését, a nemzetközileg harmonizált ISO-szabványok alapján. Az értékelés alapja egy az EPD-k tartalmát kiegészítő ökológiai mérleg, amely a nemzetközi érvényességgel bíró ISO 14040 előírásai szerint készül.

A terméknyilatkozatnak egyértelműen meg kell adnia a következőket: a termék leírását, épületfizikai jellemzőit, az alapanyagára és annak eredetére vonatkozó információkat, a gyártási folyamat leírását, a termék feldolgozására vonatkozó utasításokat, a használat időszakára, a rendkívüli hatásokra és az elhasználódás utáni életszakaszra vonatkozó adatokat, az ökológiai mérleg eredményeit, vizsgálatait és ellenőrzését. Az EN 15804 szabvány szerint újdonság, hogy az ökológiai mérleg eredményeit különböző modulokba rendezik, melyek egy építőanyag életciklusát tükrözik vissza – előállítás, használat és az élettartamának a vége. Egy negyedik, önálló modul – amelynek neve: „potenciálok” – azt mutatja be, hogy az újrafelhasználás során milyen előnyök, illetve környezetterhelések jelentkeznek. Ennek a módszernek a segítségével transzparens módon meg lehet állapítani, hogy az adott építőanyag élettartamának egyes időpontjaiban a termék használata során milyen hatásokra számíthatunk. A modulon belül összesen 24 indikátort definiálnak, négy csoportban: a környezeti hatás, az erőforrás-igény, a hulladékképzés, az anyag- és energiafolyamatok.

Az ISO 14025 szerinti III-as típusú Környezetvédelmi terméknyilatkozatokat olyan kritériumok segítségével dolgozták ki, amelyeket független harmadik fél bevonásával dolgoztak ki, és amelyeket ezen túlmenően egy független szakértői tanácsadó testület vizsgált meg. Ezáltal ezen terméknyilatkozatok alapján az építési termékek objektíven összehasonlíthatóvá válnak a környezetre gyakorolt hatásuk szempontjából. Rendszerezett és egységesített adatbázist biztosítanak ahhoz, hogy teljes építmények ökológiai értékelését az benne felhasznált egyes építési termékek terméknyilatkozatai alapján állíthassuk össze – mintegy "építőkocka-rendszer"-ként. Egy életciklus-elemzésben az épület egész élettartamára vonatkozóan (építési szakasz, használati szakasz – az esetleges funkcióváltásokat is figyelembe véve –, valamint a bontás és az anyagok ártalmatlanításának szakasza) lehet mindezeket figyelembe venni, és azt is bemutatni, hogy az egyes építési termékek milyen mértékben járulnak hozzá az energiahatékonysághoz, illetve az épületek fenntartható kezelésének egyéb szempontjaihoz.

Egy a Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal által nyilvánosságra hozott tanulmány megerősítette, hogy a cink használata a tetőkön és a homlokzatokon környezetvédelmi szempontból előnyös. Ezen túlmenően a RHEINZINK az építési fémlemez termékek közül az egyik legkedvezőbb CO2-mérlegekkel rendelkezik – egyedi gyártási technológiájának köszönhetően. A tanulmány szerint az építészek és az építtetők számára javasolt útmutató azt javasolja, hogy az építésnél felhasznált anyagokat mindig értékeljék az ökológiai mérlegük kiértékelése alapján.

Az Építési és Környezetvédelmi Intézet (Institut Bauen und Umwelt e.V.) honlapján további információk is találhatók az EPD-k témaköréhez csatlakozóan:

www.bau-umwelt.de 

BRE Global Környezetvédelmi Profil és Minősítés

A RHEINZINK tábla- és szalaglemezeket a BRE Global (British Research Establishment Ltd.) is környezetbarát építőanyagként minősítette. E rendszerben az értékelés alapvetően ugyanúgy zajlik, mint az EPD-knél, egy – az anyag teljes életciklusát átfogóan értékelő – „Cradle to Gate” életciklus-analízissel. A környezeti hatást anyag-tonnánként „Ecopoint”-okra (ökopontokra) számítják át. 100 Ecopoint egy nyugat-európai lakos átlagos éves környezet-terhelésének felel meg.

Az összesített értékelés a kész szerkezeti elemek szintjén történik: azaz a gyártáshoz kapcsolódó minden további terhelést az 1 m2 tető vagy homlokzat elkészítéséhez szükséges anyagra vetítve adnak hozzá. Ezen túlmenően figyelembe veszik a szállítási és a fenntartási tevékenységek környezet-terhelését, valamint az élettartamot és a használati idő végéig szükséges folyamatokat is, olyan módon, hogy a környezetre gyakorolt hatásokat egy 60-éves használati időre kalkulálják („cradle to grave”). Az eredményt m2-kénti Ecopoint-okban adják meg és lefordítják egy egyszerűsített értékelésre, A+ -tól E fokozatig.

Az állókorcos RHEINZINK -tetőfedéseket és  homlokzatburkolatokat A-minősítéssel tüntették ki. Ezt és a többi RHEINZINK-ből készülő tető- és homlokzatburkolati elem értékelését Önök is megtalálhatják a www.greenbooklive.com alatt található ingyenes online-adatbázisban. Klikkeljenek a Search all GBL linkre és a Company Name mezőbe egyszerűen írják be: RHEINZINK.

C2C "Bölcsőtől bölcsőig" tanúsítvány

2009 márciusában a RHEINZINK elnyerte a "Cradle to Cradle" kritériumnak megfelelő tanúsítványt. A "Bölcsőtől bölcsőig" filozófiát azok a termékek teljesítik, amelyeknek minden része újrahasznosítható új termékek számára minőségromlás nélkül, beleértve a visszamaradó anyagokat is, figyelembe véve az anyag teljes életciklusát a gyártástól az újra felhasználásig. A "Bölcsőtől bölcsőig" nem hulladékhasznosítás, amikor az anyag megőrzi az eredeti értékét ​​és újra fel lehet használni az eredeti minőséggel legalább azonos értékűként (upcycling), vagy nem alárendelt termék (downcycling), illetve nem olyan termék, ami csak hulladéknak alkalmas.

Ez a kívánatos a műszaki és a biológiai ciklus elkerüli a hulladék és környezetszennyezést. Emellett van egy anyagokkal szembeni követelmény, hogy nem bocsáthatnak ki mérgező anyagokat a használatuk, az elbontásuk és az újrahasznosításuk során.  

A RHEINZINK a garantáltan hosszú élettartammal is lenyűgöz,  ami átlagban 75 év abban az esetben, ha tető és homlokzat készül. A kedvező anyagtulajdonságok és a patina nagy korrózióállósága miatt,  több generáción át is érvényesül a "Cradle to Cradle" követelmény.

A RHEINZINK tetőfedő és homlokzatburkoló termékek a "Basic" minősítést kapták a MBDC Intézettől. A "Bölcsőtől bölcsőig" tanúsítvány vonatkozik valamennyi RHEINZINK tető-és homlokzati termékre, beleértve a komplett ereszcsatorna rendszert is. Az MBDC Intézet évente felülbírálja a kategorizálást és a termékeket újra besorolja a nekik megfelelő kategóriába.  A "Cradle to Cradle" tanúsítvány megerősíti a RHEINZINK azon állítását, miszerint ez az anyag folyamatosan környezetbarát működést tesz lehetővé.

További hasznos információk a Cradle to Cradle rendszerről a következő címen érhetők el:

www.baunetzwissen.de

www.braungart.com

Download - English
Letöltéshez x-elje be az alábbi file nevet és klikkeljen rá! plusz kérés postázással Méret Típus Nyelv Változtatás
Mindent kijelöl Mindent kijelöl
  
ISO 50001:2011 semi-finished and finished products from RHEINZINK
376 KB PDF English 29.01.18
  
QUALITY ZINC Certificate
1 MB PDF English 08.06.16


Download - Deutsch
Letöltéshez x-elje be az alábbi file nevet és klikkeljen rá! plusz kérés postázással Méret Típus Nyelv Változtatás
Mindent kijelöl Mindent kijelöl
  
ISO 50001:2011_Halbzeug und Fertigartikel aus RHEINZINK
379 KB PDF Deutsch 04.12.18
  
QUALITY ZINC Zertifikat
1 MB PDF Deutsch 08.06.16


RHEINZINK worldwide

RHEINZINK-IRODA elérhetősége:
 
Tel.: 00 36 1 305 0022
Fax: 00 36 1 305 0023